Anmälan om upphörande

Här lämnar du uppgifter om ägaren och försäljningsstället


Ange vilken typ av försäljning som ska upphöra.