Pizzeria Venezia

Försäljningsställe

Försäljningsställe
Pizzeria Venezia
Södervägen 44
183 64 Täby
Typ av försäljning:
  • Tobak

Ägarinformation

Ägare
Svenska Cityped Försäljnings AB
Box 19052
104 32 Stockholm
OrgNr
556418-7531