ICA Nära Barometern

Försäljningsställe

Försäljningsställe:
ICA Nära Barometern
Simpnäsvägen 560
764 92 Väddö
Typ av försäljning:
  • Folköl
  • Tobak
  • Receptfria läkemedel

Ägarinformation

Ägare:
5 S Invest AB
Vesslevägen 10
181 45 Lidingö
Organisationsnummer:
556786-7337