Restaurang Rökeriet

Försäljningsställe

Försäljningsställe
Restaurang Rökeriet
Fjäderholmen 12
100 05 Stockholm
Typ av försäljning:
  • Tobak

Ägarinformation

Ägare
Svenska Cityped Försäljnings AB
Box 19052
104 32 Stockholm
OrgNr
556418-7531