Ansökan om tobaksförsäljning

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs. det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om tillstånd för försäljning av tobak. Aktuella taxor finns på www.taby.se/srmh

Behörig firmatecknare