Anmälan om försäljning

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.Det kostar ingenting att göra anmälan.
Du kommer dock att betala en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiftens storlek beror på vilka produkter du säljer, och om du även har tillstånd för försäljning av tobak eller serveringstillstånd.
För aktuella tillsynsavgifter se www.taby.se/srmh

Om faktura avseende tillsynsavgift ska skickas till annan mottagare än ägaren, anges den här.

Vill du fylla i en separat fakturaadress?