Restaurang Rökeriet

Försäljningsställe

Försäljningsställe:
Restaurang Rökeriet
Fjäderholmen 12
100 05 Stockholm
Typ av försäljning:
  • Tobak

Ägarinformation

Ägare:
Svenska Cityped Försäljnings AB
Box 19052
104 32 Stockholm
Organisationsnummer:
556418-7531