E-tjänster för serveringstillstånd

Ansökan

Här kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande serveringstillstånd kan du registrera och avregistrera serveringsansvarig personal

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd.

Hantering av personuppgifter

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.
Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du här www.taby.se/personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsterna utan istället ta kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.